oto boya gurubu ile ilgili yazılar:


Bu Sayfayı Facebook'ta Paylaşın!

077 – Dyoten Classic -Dyo,Boya

Salı, Aralık 15th, 2009

dyotenclassic 077   Dyoten Classic  Dyo,Boya

077 – Dyoten Classic – Yarı Mat Sentetik Boya Özellikler

Tanım: Alkid bağlayıcı esaslı, üstün özellikleri olan yarı mat bir son kat boyadır.

Özellikleri: Örtücülüğü, fırça kolaylığı, yayılması, sararmaması, silinebilmesi ve rahatsız edici kokusunun giderilmiş olması üstün özellikleri olup, fiziksel ve kimyasal etkilere direnci yüksektir.

Uygulama Alanı: Binaların iç kısımlarında; duvar, pencere ve kapı doğramalarında uygun astarlar ile kullanılır.

Uygulama Şekli: Duvar Yüzeyler: Dyorit Plastik Macun ve benzeri hazır ve toz macunlar ile düzgünleştirilmiş yüzeyler önce, bir kat Dyobinder ile hacmen 7 kısım su ile seyreltilerek veya Universal binder inceltilmeden kullanılarak astarlanır. “Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır.” Bir gün sonra Dyo Kivastar %10 inceltilerek bir kat uygulanır. Gerekiyorsa ince zımpara ile düzeltmeler yapılır ve düzeltme yapılan yerler aynı astar ile tekrar doyurulur. Bir gün sonra Dyo Sentetik Tiner ile hacmen % 5 inceltilmiş Dyoten Classic Yarı Mat Boya, fırça veya rulo ile bir gün ara ile iki kat uygulanır.

Diğer Yüzeyler: Ahşap ve metal yüzeylere uygun astarlama ve macun işlemlerinden sonra, önce Dyo Kivastar, sonra Dyoten Classic ile boyanmalıdır.

Eski Boyalı Yüzeyler: Dyorit, saten alçı gibi çok emici yüzeyler üzerine uygulanmış plastik ve sentetik boyalı yüzeylere macun tamiri yapılmasını takiben, önce mutlaka Dyo Universal Binder uygulanmalı, bundan sonra Dyo Kivastar ve Dyoten Classic uygulaması yukarıda anlatılan sıra ile yapılmalıdır.

Kuruma Süresi (25 °C): Dokunma kuruması:1-2 saat, toz kuruması 3-4 saat,sert kuruması 7-8 saattir.

Boyanabilen Alan: 1 lt. ile tek katta en az 15 m², 1 kg ile 11 m² alan boyanabilir.

Parlama Noktası: 41 °C

NOT: Uygulama yapılacak yüzey sıcaklığı +5 °C’nin üzerinde olmalı ve açık alevle yaklaşılmamalıdır.

Güvenlik Uyarıları: S 2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz
S 13 Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun
S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez
S 51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kulanın.
S 56 Atıklarını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.
S 36/37/39 Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.

Tehlike Uyarıları: R 10 Alevlenebilir.
R 65 Zararlı : Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir .

Üretilen Ambalajlar (Lt)
1/4 1/2 1/1 GL BD BD
3.75 7.5 15